หน้าหลัก > นิทรรศการ > เนื้อหา

นิทรรศการ SUNRA

Mar 29, 2016

  • ออโต้เทคไซ่ง่อนนานาชาติครั้งที่ 12 และแสดงอุปกรณ์เสริม

ออโต้เทคไซ่ง่อนและอุปกรณ์ 2016
26 – 29 2016 พฤษภาคม
ไซ่ง่อนและศูนย์ประชุม - SECC
799 วียนวันลินห์ Dist. 7 โฮจิมินห์ซิตี้
บูธหมายเลข:690/691/714/715


  • เดินทาง 119th

15 – 19 2559 เมษายน

กวางเจา จีน

13.1 ฮอลล์

บูธ No.:A15-16